DANH SÁCH NGHỆ NHÂN
Tên nghệ nhân NGUYỄN THỊ LÝ
Năm sinh 1/1/1955
Quê quán
Danh hiệu được phong tặng

- Nghệ nhân nhân dân:

+ Số quyêt định:

+ Ngày phong tăng: 1/1/0001

- Nghệ nhân ưu tú:

+ Số quyêt định: 2533/QĐ-CTN

+ Ngày phong tăng: 11/13/2015

- Nghệ nhân dân gian:

+ Số quyêt định:

+ Ngày phong tăng: 1/1/0001

© 2013 Bản quyền thuộc về Cục Di sản văn hóa. ® Thiết kế bởi VNIT
Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Website: http://dsvh.gov.vn * Tel: (84-4) 39447540 * Fax: (84-4) 39439929 * Email: Liên hệ