DANH MỤC KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
Tên di sản Nghi lễ then
Loại hình di sản Tập quán xã hội và tín ngưỡng
Địa điểm Xã Phương Độ - Thị xã Hà Giang - Tỉnh Hà Giang, Xã Việt Lâm - Huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang, Xã Ngọc Linh - Huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang, Xã Việt Vinh - Huyện Bắc Quang - Tỉnh Hà Giang, Xã Quang M...
Báo cáo kiểm kê

Inventory Report of Practices of Then by Tày, Nùng and Thái ethnic groups in Việt Nam (EN-VI)

Tài liệu khảo sát

Tên di sản Nghi lễ Then
Loại hình di sản Nghệ thuật trình diễn dân gian
Địa điểm Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang, Huyện Lâm Bình - Tỉnh Tuyên Quang, Huyện Nà Hang - Tỉnh Tuyên Quang, Huyện Chiêm Hóa - Tỉnh Tuyên Quang, Huyện Hàm Yên - Tỉnh Tuyên Quang, Huyện Yên Sơn - Tỉ...
Báo cáo kiểm kê

Báo cáo Kiểm kê Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam

Inventory Report of Practices of Then by Tày, Nùng and Thái ethnic groups in Việt Nam

Tên di sản Nghi lễ Then dân tộc Tày
Loại hình di sản Tập quán xã hội và tín ngưỡng
Địa điểm Huyện Mường Khương - Tỉnh Lào Cai, Huyện Si Ma Cai - Tỉnh Lào Cai, Huyện Bắc Hà - Tỉnh Lào Cai, Huyện Bảo Yên - Tỉnh Lào Cai, Huyện Sa Pa - Tỉnh Lào Cai, Huyện Văn Bàn - Tỉnh Lào Cai
Báo cáo kiểm kê

Báo cáo Tóm tắt

Inventory Report of Practices of Then by Tày, Nùng and Thái ethnic groups in Việt Nam (EN-VI)

Tên di sản Trò Kéo song ở thị trấn Hương Canh
Loại hình di sản Nghệ thuật trình diễn dân gian
Địa điểm Thị trấn Hương Canh - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc
© 2013 Bản quyền thuộc về Cục Di sản văn hóa. ® Thiết kế bởi VNIT
Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Website: http://dsvh.gov.vn * Tel: (84-4) 39447540 * Fax: (84-4) 39439929 * Email: Liên hệ