DANH MỤC KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
Tên di sản Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam
Loại hình di sản Tập quán xã hội và tín ngưỡng,Lễ hội truyền thống
Địa điểm Phường Núi Sam - Thị xã Châu Đốc - Tỉnh An Giang
Báo cáo kiểm kê

Báo cáo Kiểm kê Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

Inventory Report_BCX_VN

Inventory Report_BCX_VN_EN

Tên di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ
Loại hình di sản Nghề thủ công truyền thống
Địa điểm Xã Song Hồ - Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh
Báo cáo kiểm kê

Inventory report_Dong Ho printing craft_Eng_10pages

Inventory report_Dong Ho printing craft_Eng_full

Inventory report_Dong Ho printing craft_Viet_10pagesl

Inventory report_Dong Ho printing craft_Viet_full

Tên di sản Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm Bàu Trúc.
Loại hình di sản Nghề thủ công truyền thống
Địa điểm Thị trấn Phước Dân - Huyện Ninh Phước - Tỉnh Ninh Thuận
Báo cáo kiểm kê

Báo cáo Kiểm kê 2014

Báo cáo Kiểm kê 2015-2016

Báo cáo kiểm kê 2018-2019

Report 2018 - Inventory of The Art of Pottery making of Cham people

Tên di sản NGHỆ THUẬT XÒE THÁI
Loại hình di sản Nghệ thuật trình diễn dân gian
Địa điểm Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu, Huyện Tam Đường - Tỉnh Lai Châu, Huyện Mường Tè - Tỉnh Lai Châu, Huyện Sìn Hồ - Tỉnh Lai Châu, Huyện Phong Thổ - Tỉnh Lai Châu, Huyện Than Uyên - Tỉnh Lai Châu, Huyện...
Báo cáo kiểm kê

Báo cáo Kiểm kê Xòe Thái

Inventory Report Xoe Dance

Report 2019 - Inventory of The Art of Xòe Dance of the Tai People in Viet Nam

© 2013 Bản quyền thuộc về Cục Di sản văn hóa. ® Thiết kế bởi VNIT
Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Website: http://dsvh.gov.vn * Tel: (84-4) 39447540 * Fax: (84-4) 39439929 * Email: Liên hệ