BÁO CÁO KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
Tỉnh/Thành phố Năm
Tìm kiếm
Tổng số báo cáo: 108
STTNămTên báo cáoTỉnh/Thành phốMô tả
1 2024 BÁO CÁO KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2017-2021 Tỉnh Thái Bình
2 2023 BÁO CÁO KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG HƯNG Tỉnh Thái Bình
3 2023 1111111111111111 Thành phố Cần Thơ 111111111111111
4 2022 Báo cáo công tác kiểm kê Lễ hội truyền thống các dân tộc tại huyện Xuân Lộc, thành phố Long Khánh Tỉnh Đồng Nai 64 lễ hội truyền thống các dân tộc (huyện xuân Lộc 28; thành phố Long Khánh 36)
5 2022 Báo cáo Kiểm kê Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2021 Tỉnh An Giang
6 2022 BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN THÔNG TƯ 04 Tỉnh Thái Bình
7 2021 Báo cáo kết quả kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể Tỉnh Hà Giang 446 di sản văn hóa phi vật thể với 7 loại hình của 14 dân tộc cư trú lâu năm và sinh sống tập trung thành làng (bản), trong đó có 17 di sản loại hình tiếng nói, chữ viết; 47 di sản ngữ văn dân gian; 12 di sản nghệ thuật trình diễn dân gian; 259 di sản tập quán xã hội và tín ngưỡng; 13 di sản lễ hội truyền thống; 41 di sản nghề thủ công truyền thống và 57 di sản tri thức dân gian
8 2021 BÁO CÁO KIỂM KÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯNG HÀ Tỉnh Thái Bình Qua công tác kiểm kê cho đến hiện nay trên địa bàn toàn huyện Hưng Hà có 35/35 xã/thị trấn có di sản văn hóa phi vật thể với tổng số 140 DSVHPVT, trong đó lễ lễ hội truyền thống có 114 di sản (chiếm tỉ lệ 81 %), nghề thủ công truyền thống có 15 di sản (chiếm 11 %), nghệ thuật trình diễn dân gian có 3 di sản (chiếm 2 %), tri thức dân gian có 3 di sản (chiếm 2,0 %), tập quán xã hội có 5 di sản (chiếm 4 %), 02 lễ hội truyền thống được ghi vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
9 2021 Báo cáo công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị DSVH PVT nghệ thuật đờn ca tài từ Nam bộ 2016 - nay Tỉnh An Giang
10 2021 Báo cáo kết quả rà soát di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái Tỉnh Yên Bái Trong giai đoạn 2014 đến năm 2018 tiến hành kiểm kê được tổng số 574 di sản văn hóa phi vật thể
11 2020 BÁO CÁO KIỂM KÊ KHOA HỌC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Tỉnh Thái Bình Trên địa bàn toàn thành phố Thái Bình có 14/19 xã/phường có di sản văn hóa phi vật thể với tổng số 25SVHPVT, trong đó lễ lễ hội truyền thống có 22 di sản (chiếm tỉ lệ 91%), nghề thủ công truyền thống có 01 di sản (chiếm 3 %), nghệ thuật trình diễn dân gian có 01 di sản (chiếm 3 %), tập quán xã hội và tín ngưỡng 01 di sản (chiếm 3%).
12 2020 Báo cáo kiểm kê Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ Tỉnh Bắc Ninh
13 2020 báo cáo thường niên di sản văn hóa phi vật thể Tỉnh Lâm Đồng
14 2020 Tổng kết 10 năm thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL quy định việc kiểm kê DSVHPVT và lập hồ sơ khoa học DSVHPVT để đưa vào danh mục DSVHPVTQG Tỉnh An Giang
15 2020 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL, Ngày 30/6/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Dương
16 2020 Báo cáo công tác kiểm kê đờn ca tài tử năm 2020 Tỉnh Đồng Nai Câu lạc bộ, đội nhóm đờn ca tài tử; 380 phiếu kiểm kê
17 2019 Báo cáo Kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể (2009 – 2019) Tỉnh Bình Dương
18 2019 Báo cáo kiểm kê DSVHPVT Nghệ thuật làm gốm của người Chăm Tỉnh Ninh Thuận
19 2019 Report 2019 - Inventory of The Art of Xòe Dance of the Tai People in Viet Nam Tỉnh Yên Bái
20 2019 Kiểm kê DSVHPVT Nghệ thuật Xòe Thái Tỉnh Lai Châu
123456
© 2013 Bản quyền thuộc về Cục Di sản văn hóa. ® Thiết kế bởi VNIT
Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Website: http://dsvh.gov.vn * Tel: (84-4) 39447540 * Fax: (84-4) 39439929 * Email: Liên hệ