BÁO CÁO KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
Tỉnh/Thành phố Năm
Tìm kiếm
Tổng số báo cáo: 77
STTNămTên báo cáoTỉnh/Thành phốMô tả
1 2018 Báo cáo kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể huyện Thái Thụy Tỉnh Thái Bình Toàn huyện Thái Thụy có tổng số 96 di sản văn hóa phi vật thể.
2 2018 Báo cáo danh mục di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hà Nam năm 2018 Tỉnh Hà Nam Tổng số 20 di sản văn hóa phi vật thể
3 2018 bc kết quả triển khsis kkees hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tỉnh Nghệ An
4 2018 Báo Cáo Kết quả kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lào Cai năm 2018 Tỉnh Lào Cai 02
5 2018 Báo cáo kết quả kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2018 Tỉnh Điện Biên
6 2017 Báo cáo kết quả kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2017 Tỉnh Điện Biên
7 2017 Báo Cáo Kết quả kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lào Cai năm 2017 Tỉnh Lào Cai
8 2017 BC kết quả triển khai kế hoạch KKDSVHPVT trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017 Tỉnh Nghệ An
9 2017 Báo cáo cập nhật kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể Hát Xoan Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ
10 2017 Báo cáo kết quả kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2017 Tỉnh Yên Bái 204 di sản
11 2017 Báo cao kiểm kê, rà soát, bổ sung di sản văn hóa phi vật thể Thành phố Cần Thơ
12 2017 Báo cáo kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể huyện Quỳnh Phụ Tỉnh Thái Bình Qua công tác kiểm kê cho đến hiện nay trên địa bàn toàn huyện Quỳnh Phụ có 38/38 xã/thị trấn có di sản văn hóa phi vật thể với tổng số 165 DSVHPVT, trong đó lễ lễ hội truyền thống có 119 di sản (chiếm tỉ lệ 72 %), nghề thủ công truyền thống có 14 di sản (chiếm 8,0 %), nghệ thuật trình diễn dân gian có 22 di sản (chiếm 13 %), tri thức dân gian có 5 di sản (chiếm 3,0 %), tập quán xã hội có 5 di sản (chiếm 3,0 %).
13 2017 Inventory Report 2017 Tỉnh Ninh Thuận
14 2016 Báo cáo Danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016 Tỉnh Phú Yên 162
15 2016 Báo cáo Kiểm kê 2015-2016 Tỉnh Ninh Thuận
16 2016 Báo cáo kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2016 Thành phố Hà Nội
17 2016 Báo cáo kiểm kê rà soát, bổ sung di sản văn hóa phi vật thể Thành phố Cần Thơ Trên cơ sở kết quả tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2011, năm 2016 và đã tiến hành kiểm kê lại thực trạng để chỉnh sửa thông tin cho 13 phiếu gồm một số loại hình di sản có thay đổi cơ bản về hiện trạng, đồng thời kiểm kê bổ sung 20 phiếu tập trung vào lễ hội truyền thống, tập quán tín ngưỡng… của dân tộc Việt, Khmer trên địa bàn quận Ô Môn, huyện Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh.
18 2016 Báo cáo công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể đồng bào Cơ tu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2016 Thành phố Đà Nẵng 15 di sản
19 2016 Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư 04/BVHTTDL năm 2016 Tỉnh Bình Dương
20 2016 Kết quả kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2016 Tỉnh Hà Giang Báo cáo thường niên về Kết quả kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2016
1234
© 2013 Bản quyền thuộc về Cục Di sản văn hóa. ® Thiết kế bởi VNIT
Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Website: http://dsvh.gov.vn * Tel: (84-4) 39447540 * Fax: (84-4) 39439929 * Email: Liên hệ