BÁO CÁO KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
Tỉnh/Thành phố Năm
Tìm kiếm
Tổng số báo cáo: 98
STTNămTên báo cáoTỉnh/Thành phốMô tả
1 2021 Báo cáo công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị DSVH PVT nghệ thuật đờn ca tài từ Nam bộ 2016 - nay Tỉnh An Giang
2 2021 Báo cáo kết quả rà soát di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái Tỉnh Yên Bái Trong giai đoạn 2014 đến năm 2018 tiến hành kiểm kê được tổng số 574 di sản văn hóa phi vật thể
3 2021 BÁO CÁO KIỂM KÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯNG HÀ Tỉnh Thái Bình Qua công tác kiểm kê cho đến hiện nay trên địa bàn toàn huyện Hưng Hà có 35/35 xã/thị trấn có di sản văn hóa phi vật thể với tổng số 140 DSVHPVT, trong đó lễ lễ hội truyền thống có 114 di sản (chiếm tỉ lệ 81 %), nghề thủ công truyền thống có 15 di sản (chiếm 11 %), nghệ thuật trình diễn dân gian có 3 di sản (chiếm 2 %), tri thức dân gian có 3 di sản (chiếm 2,0 %), tập quán xã hội có 5 di sản (chiếm 4 %), 02 lễ hội truyền thống được ghi vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
4 2020 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL, Ngày 30/6/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Dương
5 2020 BÁO CÁO KIỂM KÊ KHOA HỌC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Tỉnh Thái Bình Trên địa bàn toàn thành phố Thái Bình có 14/19 xã/phường có di sản văn hóa phi vật thể với tổng số 25SVHPVT, trong đó lễ lễ hội truyền thống có 22 di sản (chiếm tỉ lệ 91%), nghề thủ công truyền thống có 01 di sản (chiếm 3 %), nghệ thuật trình diễn dân gian có 01 di sản (chiếm 3 %), tập quán xã hội và tín ngưỡng 01 di sản (chiếm 3%).
6 2020 Báo cáo kiểm kê Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ Tỉnh Bắc Ninh
7 2020 báo cáo thường niên di sản văn hóa phi vật thể Tỉnh Lâm Đồng
8 2019 Báo cáo kiểm kê DSVHPVT Nghệ thuật làm gốm của người Chăm Tỉnh Ninh Thuận
9 2019 Report 2019 - Inventory of The Art of Xòe Dance of the Tai People in Viet Nam Tỉnh Yên Bái
10 2019 Kiểm kê DSVHPVT Nghệ thuật Xòe Thái Tỉnh Lai Châu
11 2019 Kiểm kê DSVHPVT Nghệ thuật Xòe Thái Tỉnh Điện Biên
12 2019 Kiểm kê DSVHPVT Nghệ thuật Xòe Thái Tỉnh Sơn La
13 2019 Báo cáo kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể huyện Vũ Thư Tỉnh Thái Bình Qua công tác kiểm kê cho đến hiện nay trên địa bàn toàn huyện Vũ Thư có 25/30 xã/thị trấn có di sản văn hóa phi vật thể với tổng số 62 DSVHPVT, trong đó lễ lễ hội truyền thống có 44 di sản (chiếm tỉ lệ 72 %), nghề thủ công truyền thống có 10 di sản (chiếm 16,7 %), nghệ thuật trình diễn dân gian có 2 di sản (chiếm 3,2 %), tri thức dân gian có 2 di sản (chiếm 3,2 %), tập quán xã hội và tín ngưỡng có 4 di sản (chiếm 6.4 %), 01 lễ hội truyền thống được ghi vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quố
14 2019 Báo cáo kiểm kê, rà soát, bổ sung di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2019 Thành phố Cần Thơ 109 loại hình
15 2019 báo cáo công tác bảo tồn, kiểm kê di sản PVT dân tộc Khmer 2019 Tỉnh An Giang
16 2019 Báo cáo Kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể (2009 – 2019) Tỉnh Bình Dương
17 2018 Báo cáo tình hình hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tỉnh Bình Dương Trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện có hơn 350 cơ sở tín ngưỡng của các dân tộc, trong đó có 125 ngôi đình, hơn 200 ngôi miếu và nhiều đền, điện, phủ, am, từ, nhà thờ họ khác
18 2018 báo cáo công tác bảo tồn, kiểm kê di sản PVT 2018 Tỉnh An Giang
19 2018 Report 2019 - Inventory of The Art of Pottery making of Cham people Tỉnh Ninh Thuận
20 2018 Báo cáo kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể huyện Thái Thụy Tỉnh Thái Bình Qua công tác kiểm kê cho thấy hiện nay trên địa bàn toàn huyện Thái Thụy có 44/48 xã/thị trấn có di sản văn hóa phi vật thể với tổng số 98 DSVHPVT, trong đó lễ lễ hội truyền thống có 82 di sản (chiếm 84%), nghề thủ công truyền thống có 13 di sản (chiếm 13 %), nghệ thuật trình diễn dân gian có 01 di sản (chiếm 1,0%), tập quán xã hội và tín ngưỡng 2 di sản (chiếm 2,0%); 03 xã là Thái Thọ, Thái An, Thụy Tân và Thái Đô là những xã không có DSVHPVT. Trong đó có 01 di sản được ghi vào Danh mục di sản
12345
© 2013 Bản quyền thuộc về Cục Di sản văn hóa. ® Thiết kế bởi VNIT
Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Website: http://dsvh.gov.vn * Tel: (84-4) 39447540 * Fax: (84-4) 39439929 * Email: Liên hệ