BÁO CÁO KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
Tỉnh/Thành phố Năm
Tìm kiếm
Tổng số báo cáo: 90
STTNămTên báo cáoTỉnh/Thành phốMô tả
1 2020 BÁO CÁO KIỂM KÊ KHOA HỌC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Tỉnh Thái Bình Trên địa bàn toàn thành phố Thái Bình có 14/19 xã/phường có di sản văn hóa phi vật thể với tổng số 24 DSVHPVT, trong đó lễ lễ hội truyền thống có 22 di sản (chiếm tỉ lệ 91,7 %), nghề thủ công truyền thống có 01 di sản (chiếm 4,2 %), nghệ thuật trình diễn dân gian có 01 di sản (chiếm 4,2 %).
2 2020 Báo cáo kiểm kê Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ Tỉnh Bắc Ninh
3 2019 Báo cáo kiểm kê DSVHPVT Nghệ thuật làm gốm của người Chăm Tỉnh Ninh Thuận
4 2019 Report 2019 - Inventory of The Art of Xòe Dance of the Tai People in Viet Nam Tỉnh Yên Bái
5 2019 Kiểm kê DSVHPVT Nghệ thuật Xòe Thái Tỉnh Lai Châu
6 2019 Kiểm kê DSVHPVT Nghệ thuật Xòe Thái Tỉnh Điện Biên
7 2019 Kiểm kê DSVHPVT Nghệ thuật Xòe Thái Tỉnh Sơn La
8 2019 Báo cáo kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể huyện Vũ Thư Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư có 25/30 xã/thị trấn có di sản văn hóa phi vật thể với tổng số 60 DSVHPVT, trong đó lễ lễ hội truyền thống có 44 di sản (chiếm tỉ lệ 73,3 %), nghề thủ công truyền thống có 10 di sản (chiếm 16,7 %), nghệ thuật trình diễn dân gian có 2 di sản (chiếm 3,3 %), tri thức dân gian có 2 di sản (chiếm 3,3 %), tập quán xã hội có 2 di sản (chiếm 3,3 %), 01 lễ hội truyền thống được ghi vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
9 2019 Báo cáo kiểm kê, rà soát, bổ sung di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2019 Thành phố Cần Thơ 109 loại hình
10 2019 báo cáo công tác bảo tồn, kiểm kê di sản PVT dân tộc Khmer 2019 Tỉnh An Giang
11 2018 báo cáo công tác bảo tồn, kiểm kê di sản PVT 2018 Tỉnh An Giang
12 2018 Report 2019 - Inventory of The Art of Pottery making of Cham people Tỉnh Ninh Thuận
13 2018 Báo cáo kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể huyện Thái Thụy Tỉnh Thái Bình Toàn huyện Thái Thụy có tổng số 96 di sản văn hóa phi vật thể.
14 2018 Báo cáo danh mục di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hà Nam năm 2018 Tỉnh Hà Nam Tổng số 20 di sản văn hóa phi vật thể
15 2018 bc kết quả triển khsis kkees hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tỉnh Nghệ An
16 2018 Báo Cáo Kết quả kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lào Cai năm 2018 Tỉnh Lào Cai 02
17 2018 Báo cáo kết quả kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2018 Tỉnh Điện Biên
18 2017 Báo cáo kết quả kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2017 Tỉnh Điện Biên
19 2017 Báo Cáo Kết quả kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lào Cai năm 2017 Tỉnh Lào Cai
20 2017 BC kết quả triển khai kế hoạch KKDSVHPVT trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017 Tỉnh Nghệ An
12345
© 2013 Bản quyền thuộc về Cục Di sản văn hóa. ® Thiết kế bởi VNIT
Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Website: http://dsvh.gov.vn * Tel: (84-4) 39447540 * Fax: (84-4) 39439929 * Email: Liên hệ