DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CẦN BẢO VỆ KHẨN CẤP
Tên di sản Hát Xoan Phú Thọ
Loại hình di sản Nghệ thuật trình diễn dân gian
Địa điểm Xã Phượng Lâu - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ, Xã Kim Đức - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ, Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ, Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ
© 2013 Bản quyền thuộc về Cục Di sản văn hóa. ® Thiết kế bởi VNIT
Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Website: http://dsvh.gov.vn * Tel: (84-4) 39447540 * Fax: (84-4) 39439929 * Email: Liên hệ