DANH MỤC KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
Tên thường gọi Loại hình di sản
Địa điểm Dân tộc
Tìm kiếm
Tổng số di sản: 11
STTTên thường gọiLoại hình di sảnDân tộcĐịa điểm
1 Nghệ thuật Chèo Thái Bình Nghệ thuật trình diễn dân gian Kinh Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình; Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình; Huyện Hưng Hà - Tỉnh Thái Bình; Huyện Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình; Huyện Thái Thụy - Tỉnh Thái Bình; Huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình; Huyện Kiến Xương - Tỉnh Thái Bình; Huyện Vũ Thư - Tỉnh Thái Bình
2 Mo Mường Ngữ văn dân gian; Tri thức dân gian; Nghệ thuật trình diễn dân gian Mường Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình; Huyện Đà Bắc - Tỉnh Hòa Bình; Huyện Kỳ Sơn - Tỉnh Hòa Bình; Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình; Huyện Kim Bôi - Tỉnh Hòa Bình; Huyện Cao Phong - Tỉnh Hòa Bình; Huyện Tân Lạc - Tỉnh Hòa Bình; Huyện Mai Châu - Tỉnh Hòa Bình; Huyện Lạc Sơn - Tỉnh Hòa Bình; Huyện Yên Thủy - Tỉnh Hòa Bình; Huyện Lạc Thủy - Tỉnh Hòa Bình
3 Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam Lễ hội truyền thống; Tập quán xã hội và tín ngưỡng Khơ me; Kinh; Hoa; Chăm Phường Núi Sam - Thị xã Châu Đốc - Tỉnh An Giang
4 Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ Nghề thủ công truyền thống Kinh Xã Song Hồ - Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh
5 Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm Bàu Trúc. Nghề thủ công truyền thống Chăm Thị trấn Phước Dân - Huyện Ninh Phước - Tỉnh Ninh Thuận
6 NGHỆ THUẬT XÒE THÁI Nghệ thuật trình diễn dân gian Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu; Huyện Tam Đường - Tỉnh Lai Châu; Huyện Mường Tè - Tỉnh Lai Châu; Huyện Sìn Hồ - Tỉnh Lai Châu; Huyện Phong Thổ - Tỉnh Lai Châu; Huyện Than Uyên - Tỉnh Lai Châu; Huyện Tân Uyên - Tỉnh Lai Châu
7 Nghi lễ Then Nghệ thuật trình diễn dân gian Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang; Huyện Lâm Bình - Tỉnh Tuyên Quang; Huyện Nà Hang - Tỉnh Tuyên Quang; Huyện Chiêm Hóa - Tỉnh Tuyên Quang; Huyện Hàm Yên - Tỉnh Tuyên Quang; Huyện Yên Sơn - Tỉnh Tuyên Quang; Huyện Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang
8 Trò Kéo song ở thị trấn Hương Canh Nghệ thuật trình diễn dân gian Kinh Thị trấn Hương Canh - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc
9 Nghi lễ then Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tày Xã Phương Độ - Thị xã Hà Giang - Tỉnh Hà Giang; Xã Việt Lâm - Huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang; Xã Ngọc Linh - Huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang; Xã Việt Vinh - Huyện Bắc Quang - Tỉnh Hà Giang; Xã Quang Minh - Huyện Bắc Quang - Tỉnh Hà Giang; Xã Yên Thành - Huyện Quang Bình - Tỉnh Hà Giang; Thị trấn Yên Bình - Huyện Quang Bình - Tỉnh Hà Giang; Thị xã Hà Giang - Tỉnh Hà Giang; Huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang; Huyện Bắc Quang - Tỉnh Hà Giang; Huyện Quang Bình - Tỉnh Hà Giang
10 Tranh dân gian Đông Hồ Nghề thủ công truyền thống Kinh Xã Song Hồ - Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh
12
© 2013 Bản quyền thuộc về Cục Di sản văn hóa. ® Thiết kế bởi VNIT
Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Website: http://dsvh.gov.vn * Tel: (84-4) 39447540 * Fax: (84-4) 39439929 * Email: Liên hệ