DANH MỤC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA
Tên thường gọi Loại hình di sản
Địa điểm Dân tộc
Tìm kiếm
Tổng số di sản: 17
STTTên thường gọiLoại hình di sảnDân tộcĐịa điểm
1 Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam Lễ hội truyền thống; Tập quán xã hội và tín ngưỡng Khơ me; Kinh; Hoa; Chăm Phường Núi Sam - Thị xã Châu Đốc - Tỉnh An Giang
2 Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ Nghề thủ công truyền thống Kinh Xã Song Hồ - Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh
3 Lễ hội Đền Trần Thái Bình Lễ hội truyền thống Kinh Xã Tiến Đức - Huyện Hưng Hà - Tỉnh Thái Bình
4 Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm Bàu Trúc. Nghề thủ công truyền thống Chăm Thị trấn Phước Dân - Huyện Ninh Phước - Tỉnh Ninh Thuận
5 NGHỆ THUẬT XÒE THÁI Nghệ thuật trình diễn dân gian Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu; Huyện Tam Đường - Tỉnh Lai Châu; Huyện Mường Tè - Tỉnh Lai Châu; Huyện Sìn Hồ - Tỉnh Lai Châu; Huyện Phong Thổ - Tỉnh Lai Châu; Huyện Than Uyên - Tỉnh Lai Châu; Huyện Tân Uyên - Tỉnh Lai Châu
6 Nghi lễ Then Nghệ thuật trình diễn dân gian Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang; Huyện Lâm Bình - Tỉnh Tuyên Quang; Huyện Nà Hang - Tỉnh Tuyên Quang; Huyện Chiêm Hóa - Tỉnh Tuyên Quang; Huyện Hàm Yên - Tỉnh Tuyên Quang; Huyện Yên Sơn - Tỉnh Tuyên Quang; Huyện Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang
7 Nghi lễ then Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tày Xã Phương Độ - Thị xã Hà Giang - Tỉnh Hà Giang; Xã Việt Lâm - Huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang; Xã Ngọc Linh - Huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang; Xã Việt Vinh - Huyện Bắc Quang - Tỉnh Hà Giang; Xã Quang Minh - Huyện Bắc Quang - Tỉnh Hà Giang; Xã Yên Thành - Huyện Quang Bình - Tỉnh Hà Giang; Thị trấn Yên Bình - Huyện Quang Bình - Tỉnh Hà Giang; Thị xã Hà Giang - Tỉnh Hà Giang; Huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang; Huyện Bắc Quang - Tỉnh Hà Giang; Huyện Quang Bình - Tỉnh Hà Giang
8 Tranh dân gian Đông Hồ Nghề thủ công truyền thống Kinh Xã Song Hồ - Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh
9 Nghệ thuật Xòe Thái Nghệ thuật trình diễn dân gian Thái Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên; Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên; Huyện Mường Lay - Tỉnh Điện Biên; Huyện Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên; Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên; Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên; Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên; Huyện Mường Áng - Tỉnh Điện Biên
10 Nghệ thuật Chầm riêng Chà pây của người Khmer Nghệ thuật trình diễn dân gian Khơ me Xã Tân Hiệp - Huyện Trà Cú - Tỉnh Trà Vinh
12
© 2013 Bản quyền thuộc về Cục Di sản văn hóa. ® Thiết kế bởi VNIT
Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Website: http://dsvh.gov.vn * Tel: (84-4) 39447540 * Fax: (84-4) 39439929 * Email: Liên hệ