DANH SÁCH NGHỆ NHÂN
Họ và Tên Địa chỉ
Dân tộc Di sản
Tìm kiếm
Tổng số nghệ nhân: 120
STTHọ và TênNăm sinhDân tộcĐịa chỉ
1 Ngô Văn Đầy 1941 Kinh
2 NGUYỄN THỊ LÝ 1955 Kinh
3 PHẠM NGỌC THỨC 1935 Kinh
4 NGUYỄN TRỌNG ĐỔNG 1932 Kinh
5 Tà Thía Banh 1966 Ra glai
6 Tạ Yên Thị Rông 1958 Ra glai
7 Pi Năng Thị Kính 1964 Ra glai
8 Mai Thắm 1957 Ra glai
9 VÕ THỊ VÂN 1965 Kinh
10 TRẦN VĂN TƯ 1928 Kinh
12345678910...>>
© 2013 Bản quyền thuộc về Cục Di sản văn hóa. ® Thiết kế bởi VNIT
Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Website: http://dsvh.gov.vn * Tel: (84-4) 39447540 * Fax: (84-4) 39439929 * Email: Liên hệ