DANH MỤC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA
Tên di sản Nghi lễ Then
Loại hình di sản Nghệ thuật trình diễn dân gian
Địa điểm Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang, Huyện Lâm Bình - Tỉnh Tuyên Quang, Huyện Nà Hang - Tỉnh Tuyên Quang, Huyện Chiêm Hóa - Tỉnh Tuyên Quang, Huyện Hàm Yên - Tỉnh Tuyên Quang, Huyện Yên Sơn - Tỉ...
Tên di sản Nghi lễ Then dân tộc Tày
Loại hình di sản Tập quán xã hội và tín ngưỡng
Địa điểm Huyện Mường Khương - Tỉnh Lào Cai, Huyện Si Ma Cai - Tỉnh Lào Cai, Huyện Bắc Hà - Tỉnh Lào Cai, Huyện Bảo Yên - Tỉnh Lào Cai, Huyện Sa Pa - Tỉnh Lào Cai, Huyện Văn Bàn - Tỉnh Lào Cai
Tên di sản Nhã nhạc - Âm nhạc cung đình Việt Nam
Loại hình di sản Nghệ thuật trình diễn dân gian
Địa điểm Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên - Huế
Tên di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ
Loại hình di sản Tập quán xã hội và tín ngưỡng
Địa điểm Xã Hy Cương - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
© 2013 Bản quyền thuộc về Cục Di sản văn hóa. ® Thiết kế bởi VNIT
Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Website: http://dsvh.gov.vn * Tel: (84-4) 39447540 * Fax: (84-4) 39439929 * Email: Liên hệ