DANH SÁCH NGHỆ NHÂN
Tên Nghệ Nhân Phạm Đình Viêm
Năm sinh 1951
Địa điểm
Tên Nghệ Nhân Phạm Đình Viêm
Năm sinh 1951
Địa điểm
Tên Nghệ Nhân Phạm Đình Viêm
Năm sinh 1951
Địa điểm
Tên Nghệ Nhân Phạm Đình Viêm
Năm sinh 1951
Địa điểm
© 2013 Bản quyền thuộc về Cục Di sản văn hóa. ® Thiết kế bởi VNIT
Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Website: http://dsvh.gov.vn * Tel: (84-4) 39447540 * Fax: (84-4) 39439929 * Email: Liên hệ