DANH SÁCH NGHỆ NHÂN
Tên Nghệ Nhân Ngô Văn Đầy
Năm sinh 1941
Địa điểm
Tên Nghệ Nhân NGUYỄN THỊ LÝ
Năm sinh 1955
Địa điểm
Tên Nghệ Nhân PHẠM NGỌC THỨC
Năm sinh 1935
Địa điểm
Tên Nghệ Nhân NGUYỄN TRỌNG ĐỔNG
Năm sinh 1932
Địa điểm
© 2013 Bản quyền thuộc về Cục Di sản văn hóa. ® Thiết kế bởi VNIT
Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Website: http://dsvh.gov.vn * Tel: (84-4) 39447540 * Fax: (84-4) 39439929 * Email: Liên hệ