DANH SÁCH NGHỆ NHÂN
Tên Nghệ Nhân Tà Thía Banh
Năm sinh 1966
Địa điểm
Tên Nghệ Nhân Tạ Yên Thị Rông
Năm sinh 1958
Địa điểm
Tên Nghệ Nhân Pi Năng Thị Kính
Năm sinh 1964
Địa điểm
Tên Nghệ Nhân Mai Thắm
Năm sinh 1957
Địa điểm
© 2013 Bản quyền thuộc về Cục Di sản văn hóa. ® Thiết kế bởi VNIT
Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Website: http://dsvh.gov.vn * Tel: (84-4) 39447540 * Fax: (84-4) 39439929 * Email: Liên hệ