DANH SÁCH NGHỆ NHÂN
Tên Nghệ Nhân PHAN THẾ PHIỆT
Năm sinh 1947
Địa điểm
Tên Nghệ Nhân NGUYỄN YẾT NIÊM
Năm sinh 1949
Địa điểm
Tên Nghệ Nhân CAO XUÂN THƯỞNG
Năm sinh 1949
Địa điểm
Tên Nghệ Nhân ĐINH NHẬT TÂN
Năm sinh 1957
Địa điểm
© 2013 Bản quyền thuộc về Cục Di sản văn hóa. ® Thiết kế bởi VNIT
Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Website: http://dsvh.gov.vn * Tel: (84-4) 39447540 * Fax: (84-4) 39439929 * Email: Liên hệ