DANH SÁCH NGHỆ NHÂN
Tên Nghệ Nhân Phạm Thị Hòa
Năm sinh 1955
Địa điểm
Tên Nghệ Nhân Oi B’ Lứ
Năm sinh 1933
Địa điểm
Tên Nghệ Nhân Y Điêng Kpăhôp
Năm sinh 1928
Địa điểm
Tên Nghệ Nhân Nay Y Kuân
Năm sinh 1932
Địa điểm
© 2013 Bản quyền thuộc về Cục Di sản văn hóa. ® Thiết kế bởi VNIT
Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Website: http://dsvh.gov.vn * Tel: (84-4) 39447540 * Fax: (84-4) 39439929 * Email: Liên hệ