Mẫu
Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL, Mẫu số 3
Mẫu số 3, Lý lịch di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL, Mẫu số 4
Cam kết bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể (của chủ thể văn hóa)
Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL, Mẫu số 5
Công văn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc trao quyền sử dụng tài liệu
2
© 2013 Bản quyền thuộc về Cục Di sản văn hóa. ® Thiết kế bởi VNIT
Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Website: http://dsvh.gov.vn * Tel: (84-4) 39447540 * Fax: (84-4) 39439929 * Email: Liên hệ